با آژانس مسافرتی سرزمین خاطره ها بهترین سفر ها را تجربه کنید

بلیط آنکارا

بلیط آنکارا

بلیط انکارا

بلیط آنکارا

 

بهترین و مناسب ترین نرخ بلیط آنکارا با معتبرترین ایرلاین های داخلی و ایرلاین های ترک از آژانس سرزمین خاطره ها بخواهید.

شهر آنکارا پایتخت سیاسی و دومین شهر بزرگ ترکیه میباشد که دارای یک فرودگاه بین المللی به نام اسن بوغا که با کد اختصاری ESB شناخته میشود.

 

بلیط آنکارا نوروز 96…..بلیط آنکارا با پرواز ماهان…..بلیط آنکارا با پرواز ایران ایر

بلیط آنکارا با پرواز ترکیش….بلیط آنکارا با پرواز پگاسوس…..بلیط آنکارا چارتری

بلیط آنکارا نوروز 96…..بلیط آنکارا با پرواز ماهان…..بلیط آنکارا با پرواز ایران ایر

بلیط آنکارا با پرواز ترکیش….بلیط آنکارا با پرواز پگاسوس…..بلیط آنکارا چارتری

بلیط آنکارا نوروز 96…..بلیط آنکارا با پرواز ماهان…..بلیط آنکارا با پرواز ایران ایر

بلیط آنکارا با پرواز ترکیش….بلیط آنکارا با پرواز پگاسوس…..بلیط آنکارا چارتری

 

آنکارا دارای مناطق تاریخی و توریستی بسیاری است که سالانه گردشگران بسیاری از آنها دیدن میکنند که مهمترین آنها مقبره اتاترک.شهربازی بزرگ و فوق العاده آنکارا.موزه مردم شناسی و نقاشی آنکارا.ارگ آنکارا و معبد آگوستوس آنکارا میباشند.

 

 

مسافرین محترمی که قصد مسافرت به شهر آنکارا را دارند میتوانند جهت تهیه بلیط آنکارا خود با

 

بهترین ایر لاین های داخلی و ترک و با نازل ترین قیمت با آژانس هواپیمایی سرزمین خاطره ها به

 

 

شماره تلفن 88805466 تماس حاصل نمایند.

 

 

بلیط آنکارا نوروز 96…..بلیط آنکارا با پرواز ماهان…..بلیط آنکارا با پرواز ایران ایر

بلیط آنکارا با پرواز ترکیش….بلیط آنکارا با پرواز پگاسوس…..بلیط آنکارا چارتری

بلیط آنکارا نوروز 96…..بلیط آنکارا با پرواز ماهان…..بلیط آنکارا با پرواز ایران ایر

بلیط آنکارا با پرواز ترکیش….بلیط آنکارا با پرواز پگاسوس…..بلیط آنکارا چارتری

بلیط آنکارا نوروز 96…..بلیط آنکارا با پرواز ماهان…..بلیط آنکارا با پرواز ایران ایر

بلیط آنکارا با پرواز ترکیش….بلیط آنکارا با پرواز پگاسوس…..بلیط آنکارا چارتری

 

مدت زمان پروازی در مسیر تهران به آنکارا 2 ساعت و 30 دقیقه میباشد اما بستگی به ایرلاین انتخابی توسط مسافرین محترم  و همچنین ترانزیت و STOP پرواز در شهر استانبول متغییر میباشد.

 

پرواز در مسیر تهران به انکارا هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم از شهر استانبول انجام میشود در ضمن از شهرهای بزرگ دیگر ایران عزیزمان نیز مانند مشهد.شیراز.اصفهان.تبریز.اهواز و کرمانشاه مسافرین محترم میتوانند به صورت غیر مستقیم بلیط آنکارا خود را تهیه نمایند.

 

 

بلیط آنکارا نوروز 96…..بلیط آنکارا با پرواز ماهان…..بلیط آنکارا با پرواز ایران ایر

بلیط آنکارا با پرواز ترکیش….بلیط آنکارا با پرواز پگاسوس…..بلیط آنکارا چارتری

بلیط آنکارا نوروز 96…..بلیط آنکارا با پرواز ماهان…..بلیط آنکارا با پرواز ایران ایر

بلیط آنکارا با پرواز ترکیش….بلیط آنکارا با پرواز پگاسوس…..بلیط آنکارا چارتری

بلیط آنکارا نوروز 96…..بلیط آنکارا با پرواز ماهان…..بلیط آنکارا با پرواز ایران ایر

بلیط آنکارا با پرواز ترکیش….بلیط آنکارا با پرواز پگاسوس…..بلیط آنکارا چارتری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بلیط آنکارا از تهران.بلیط آنکارا از اهواز.بلیط آنکارا از شیراز.بلیط آنکارا چارتری.بلیط آنکارا نوروز 96.بلیط آنکارا از تبریز.بلیط آنکارا از تهران.بلیط آنکارا از کرمانشاه.بلیط آنکارا از تبریز.بلیط آنکارا از تهران.بلیط آنکارا چارتری.بلیط آنکارا از شیراز.بلیط آنکارا از اهواز.بلیط آنکارا نوروز96.بلیط آنکارا از تهران.بلیط آنکارا از شیراز.بلیط آنکارا از تبریز.بلیط آنکارا از مشهد.بلیط آنکارا از اهواز.بلیط آنکارا چارتری.بلیط آنکارا از تهران.بلیط آنکارا نوروز96.بلیط آنکارا از تهران.بلیط آنکارا از کرمانشاه.بلیط آنکارا از اصفهان.بلیط آنکارا از اهواز.بلیط آنکارا از اصفهان.بلیط آنکارا از شیراز.بلیط آنکارا از مشهد.بلیط آنکارا از تهران.بلیط آنکارا چارتری.بلیط آنکارا نوروز 96.بلیط آنکارا از تهران.بلیط آنکارا از اهواز.بلیط آنکارا از شیراز.بلیط آنکارا از تبریز.بلیط آنکارا از تهران.بلیط آنکارا از مشهد.بلیط آنکارا از شیراز.بلیط آنکارا از اصفهان.بلیط آنکارا از کرمانشاه.بلیط آنکارا نوروز96.بلیط آنکارا از اهواز.بلیط آنکارا از شیراز.بلیط آنکارا از تهران.بلیط آنکارا از اهواز.بلیط آنکارا از تبریز.بلیط آنکارا از مشهد.بلیط آنکارا چارتری.بلیط آنکارا از تهران.بلیط آنکارا نوروز 96.بلیط آنکارا از تهران.بلیط آنکارا از تبریز.بلیط آنکارا از کرمانشاه.بلیط آنکارا از شیراز.بلیط آنکارا از مشهد.بلیط آنکارا از اصفهان.بلیط آنکارا چارتری.بلیط آنکارا از اهواز.بلیط آنکارا از تهران.بلیط آنکارا از مشهد.بلیط آنکارا از تبریز.بلیط آنکارا از تهران.بلیط آنکارا نوروز 96.بلیط آنکارا از تهران.بلیط آنکارا از کرمانشاه.بلیط آنکارا از تبریز.بلیط آنکارا از تهران.بلیط آنکارا از تبریز.بلیط آنکارا از تهران.بلیط آنکارا از اهواز.

 

 

بلیط آنکارا از تهران با پرواز ماهان.بلیط آنکارا از تهران با پرواز ایران ایر.بلیط آنکارا از تهران با پرواز ترکیش.بلیط آنکارا از تهران با پرواز پگاسوس.بلیط آنکارا از تهران با پرواز ماهان.بلیط آنکارا از تهران با پرواز ترکیش.بلیط آنکارا از تهران با پرواز پگاسوس.بلیط آنکارا از تهران با پرواز ماهان.بلیط آنکارا از تهران با پرواز ایران ایر.بلیط آنکارا از تهران با پرواز پگاسوس.بلیط آنکارا از تهران با پرواز ماهان.بلیط آنکارا از تهران با پرواز ترکیش.بلیط آنکارا از تهران با پرواز ماهان.بلیط آنکارا از تهران با پرواز ایران ایر.بلیط آنکارا از تهران با پرواز پگاسوس.بلیط آنکارا از تهران با پرواز ماهان.بلیط آنکارا از تهران با پرواز ترکیش.بلیط آنکارا از تهران با پرواز ایران ایر.بلیط آنکارا از تهران با پرواز پگاسوس.بلیط آنکارا از تهران با پرواز ایران ایر.بلیط آنکارا از تهران با پرواز ماهان.بلیط آنکارا از تهران با پرواز پگاسوس.بلیط آنکارا از تهران با پرواز ایران ایر.بلیط آنکارا از تهران با پرواز ترکیش.بلیط آنکارا از تهران با پرواز ماهان.بلیط آنکارا از تهران با پرواز ترکیش.بلیط آنکارا از تهران با پرواز ایران ایر.بلیط آنکارا از تهران با پرواز ماهان.بلیط آنکارا از تهران با پرواز ایران ایر.بلیط آنکارا از تهران با پرواز ماهان.بلیط آنکارا از تهران با پرواز ترکیش.بلیط آنکارا از تهران با پرواز پگاسوس.بلیط آنکارا از تهران با پرواز ماهان.بلیط آنکارا از تهران با پرواز ترکیش.بلیط آنکارا از تهران با پرواز ایران ایر.بلیط آنکارا از تهران با پرواز ترکیش.بلیط آنکارا از تهران با پرواز ماهان.بلیط آنکارا از تهران با پرواز ایران ایر.بلیط آنکارا از تهران با پرواز ترکیش.بلیط آنکارا از تهران با پرواز ماهان.

تماس با ما

  •    میدان فاطمی-،نبش کوچه مصیری،ساختمان 28 پزشکان ، پلاک40 ،طبقه 3 ، واحد 10

  •     تلفن تماس: 88805466-021

  •     sarzaminkhatereha@yahoo.com

درباره سرزمین خاطره ها

شرکت خدمات مسافرتی سرزمین خاطره ها ایرانیان در سال 1394به ياري پروردگار متعال و تجربه مديران كارآمد با هدف ارائه خدمات گردشگري آغاز به كار نموده و در حال حاضر با داشتن پرسنل حرفه‌اي و با تجربه كاري آماده ارائه خدمات مطلوب به مسافرين محترم است.

تماس با ما

تمام حقوق این وب سایت متعلق به آژانس سرزمین خاطره ها می باشد.

طراحی توسط ایده نخست