با آژانس مسافرتی سرزمین خاطره ها بهترین سفر ها را تجربه کنید

بلیط پکن

بلیط پکن

بلیط پکن

بلیط پکن

 

 

بهترین و مناسب ترین نرخ بلیط پکن را با معتبرترین ایرلاین های داخلی و خارجی از آژانس سرزمین خاطره ها بخواهید.

 

شهر پکن پایتخت پرجمعیت ترین کشور دنیا یعنی چین میباشد که خود پکن دومین شهر پر جمعیت کشور چین بعد از شانگهای میباشد.

 

شهر پکن دارای یک فرودگاه بین المللی بزرگ میباشد و با کد اختصاری PEK شناخته میشود این فرودگاه بزرگ از لحاظ ترافیک مسافران دومین فرودگاه جهان نیز میباشد.

 

بلیط پکن با پرواز ماهان……بلیط پکن با پرواز ایران ایر…….بلیط پکن با پرواز امارات

بلیط پکن با پرواز قطر ایرویز……بلیط پکن با پرواز الاتحاد…….بلیط پکن با پرواز تای ایرویز

بلیط پکن با پرواز ایرآستانا……بلیط پکن با پرواز چاینا ایرویز…….بلیط پکن با پرواز ترکیش

 

شهر پکن یکی از شهرهای بسیار قدیمی و کهن جهان میباشد که تاریخ این شهر به سه هزار سال پیش میرسد که دز نوع خود بی نظیر است و حدود هشتصد سال است که پایتخت کشور افسانه ای چین میباشد.

 

شهر پکن یا شهر هزار افسانه سالانه پذیرای گردشگران فراوانی میباشد که برخی برای دیدن اماکن تاریخی و توریستی و برخی نیز برای شرکت در سمینارها و نمایشگاه های بین المللی به این شهر سفر مینمایند.

 

بلیط پکن با پرواز ماهان……بلیط پکن با پرواز ایران ایر…….بلیط پکن با پرواز امارات

بلیط پکن با پرواز قطر ایرویز……بلیط پکن با پرواز الاتحاد…….بلیط پکن با پرواز تای ایرویز

بلیط پکن با پرواز ایرآستانا……بلیط پکن با پرواز چاینا ایرویز…….بلیط پکن با پرواز ترکیش

 

مسافرین محترمی که قصد سفر به شهر پکن را دارند می توانند با خیالی آسوده و بهترین نرخ ممکن

 

بلیط پکن خود را از طریق آژانس سرزمین خاطره ها با شماره 88805466 تماس و تهیه نمایید.

 

شهر پکن دارای مناطق تاریخی و توریستی فراوانی میباشد که در طول سال پذیرای گردشگران بسیاری میباشد که مهترین آنها عبارتند از:شهر ممنوعه.دیوار بزرگ چین.قصر تابستانی.میدان تیانانمن.معدن بهشت یا آسمانی.موزه ملی چین . معبد لاما.پارک المپیک و مجسمه بودای غول پیکر

 

بلیط پکن با پرواز ماهان……بلیط پکن با پرواز ایران ایر…….بلیط پکن با پرواز امارات

بلیط پکن با پرواز قطر ایرویز……بلیط پکن با پرواز الاتحاد…….بلیط پکن با پرواز تای ایرویز

بلیط پکن با پرواز ایرآستانا……بلیط پکن با پرواز چاینا ایرویز…….بلیط پکن با پرواز ترکیش

 

مدت زمان پروازی در مسیر  تهران به پکن در صورت پرواز مستقیم7 ساعت و 15 دقیقه در صورت پرواز غیر مستقیم و STOP دار  بستگی به ایر لاین انتخابی توسط مسافرین محترم و STOP و ترانزیت پرواز متغییر می باشد.

 

ضمنا پرواز مستقیم از تهران به پکن فقط توسط ایر لاین های ماهان و ایران ایر در روزهای یک شنبه. سه شنبه و جمعه ایر لاین ماهان و فقط روزهای چهار شنبهایر لاین ایران ایر  انجام می شود اما مسافرین محترم میتوانند همه روزه و با استفاده از پروازهای STOP دار به پکن مسافرت نمایند.

 

بلیط پکن با پرواز ماهان……بلیط پکن با پرواز ایران ایر…….بلیط پکن با پرواز امارات

بلیط پکن با پرواز قطر ایرویز……بلیط پکن با پرواز الاتحاد…….بلیط پکن با پرواز تای ایرویز

بلیط پکن با پرواز ایرآستانا……بلیط پکن با پرواز چاینا ایرویز…….بلیط پکن با پرواز ترکیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بلیط پکن از تهران.بلیط پکن از مشهد.بلیط پکن ازشیراز.بلیط پکن از اهواز.بلیط پکن از اصفهان.بلیط پکن از تهران.بلیط پکن از اهواز .بلیط پکن از شیراز.بلیط پکن از مشهد.بلیط پکن از تهران. بلیط پکن از از اهواز.بلیط پکن از اصفهان.بلیط پکن از مشهد.بلیط پکن از تهران.بلیط پکن از شیراز.بلیط پکن از تهران .بلیط پکن از اصفهان.بلیط پکن ازمشهد.بلیط پکن از تبریز. بلیط پکن از تهران. بلیط پکن از اصفهان. بلیط پکن از شیراز.بلیط پکن از تبریز.بلیط پکن از تهران.بلیط پکن از اهواز.بلیط پکن از مشهد.بلیط پکن از اهواز. بلیط پکن از شیراز.بلیط پکن از اصفهان. بلیط پکن از تبریز.بلیط پکن از تهران. بلیط پکن از اهواز.بلیط پکن از مشهد.بلیط پکن از تهران. بلیط پکن از تبریز. بلیط پکن از شیراز.بلیط پکن از اصفهان.بلیط پکن از تهران.بلیط پکن از تبریز.بلیط پکن از شیراز.بلیط پکن از اصفهان.بلیط پکن از تبریز.بلیط پکن از اصفهان.بلیط پکن از شیراز .بلیط پکن از تبریز.بلیط پکن از تهران .بلیط پکن از اهواز.بلیط پکن از شیراز.بلیط پکن از شیراز.بلیط پکن از تبریز .بلیط پکن از اهواز.بلیط پکن از تهران.بلیط پکن از شیراز.بلیط پکن از اهواز.بلیط پکن از تهران.بلیط پکن از شیراز .بلیط پکن از مشهد.بلیط پکن از تبریز. بلیط پکن از اصفهان .بلیط پکن از تهران.بلیط پکن از اهواز.بلیط پکن از شیراز .بلیط پکن از تبریز.بلیط پکن از مشهد.بلیط پکن از اصفهان. بلیط پکن ازاهواز.بلیط پکن از تبریز.بلیط پکن از شیراز.بلیط پکن از تهران.بلیط پکن از مشهد.بلیط پکن از شیراز.بلیط پکن از تبریز.بلیط پکن از اهواز.بلیط پکن ازتهران.بلیط پکن از تبریز.بلیط پکن از اهواز.بلیط پکن از مشهد .بلیط پکن از تهران .بلیط پکن از شیراز.بلیط پکن از اصفهان. بلیط پکن از تهران.بلیط پکن از تبریز.بلیط پکن از مشهد .بلیط پکن از اصفهان. بلیط پکن از تهران.بلیط پکن از تبریز.بلیط پکن از شیراز .بلیط پکن از اصفهان.بلیط پکن از اهواز.بلیط پکن از شیراز.بلیط پکن از مشهد .بلیط پکن از اصفهان.بلیط پکن از تهران. بلیط پکن از تبریز.بلیط پکن از تبریز.بلیط پکن از مشهد.بلیط پکن از تهران.بلیط پکن از اصفهان.بلیط پکن از شیراز.بلیط پکن از اهواز.بلیط پکن از تهران.بلیط پکن ازتبریز.بلیط پکن از شیراز.بلیط پکن از اصفهان بلیط پکن از تهران.

 

 

 

 

 

بلیط پکن از تهران با پرواز امارات.بلیط پکن از تهران با پرواز الاتحاد.بلیط پکن از تهران با پرواز ایر آستانا.بلیط پکن از تهران با پرواز چاینا ایرویز.بلیط پکن از تهران با پرواز تای ایرویز.بلیط پکن از تهران با پرواز قطر ایرویز.بلیط پکن از تهران با پرواز ماهان. بلیط پکن از تهران با پرواز ایران ایر.بلیط پکن از تهران با پرواز ایر آستانا.بلیط پکن از تهران با پرواز ماهان. بلیط پکن از تهران با پرواز قطر ایرویز. بلیط پکن از تهران با پرواز امارات.بلیط پکن از تهران باپرواز ایران ایر.بلیط پکن از تهران با پرواز تای ایرویز .بلیط پکن از تهران با پرواز چایناایرویز.بلیط پکن از تهران با پرواز تای ایرویز .بلیط پکن از تهران با پرواز چاینا ایرویز.بلیط پکن از تهران باپرواز ایران ایر.بلیط پکن از تهران با پرواز ایرآستانا.بلیط پکن از تهران با پرواز ماهان. بلیط پکن از تهران با پرواز قطر ایرویز.بلیط پکن از تهران باپرواز امارات.بیلط پکن از تهران با پرواز الاتحاد.بلیط پکن از تهران با پرواز امارات.بلیط پکن از تهران با پرواز قطرایرویز.بلیط پکن از تهران با پرواز تای ایرویز.بلیط پکن از تهران با پرواز چاینا ایرویز.بلیط پکن از تهران با پرواز ایر آستانا.بلیط پکن از تهران با پرواز ماهان.بلیط پکن از تهران باپرواز ایران ایر.بلیط پکن از تهران با پرواز ایر آستانا.بلیط پکن از تهران با پرواز ماهان. بلیط پکن از تهران با پرواز الاتحاد.بلیط پکن از تهران با پرواز قطرایرویز.بیلط پکن از تهرانبا پرواز تای ایرویز.بلیط پکن از تهران باپرواز چاینا ایرویز .بلیط پکن از تهران با پرواز ایران ایر.بلیط پکن از تهران باپرواز ایر آستانا. بلیط پکن از تهران با پرواز ایران ایر.بلیط پکن از تهران با پرواز چایناایرویز.بلیط پکن از تهران با پرواز ماهان.بلیط پکن از تهران باپرواز الاتحاد.بلیط پکن از تهران با پرواز قطر ایرویز.بلیط پکن از تهران باپرواز ایر آستانا.بلیط پکن از تهران با پروازتای ایرویز.بلیط پکن از تهران با پرواز قطر ایرویز.بلیط پکن از تهران یا پرواز ماهان.بلیط پکن از تهران باپرواز الاتحاد.بلیط پکن از تهران با پرواز قطر ایرویز.بلیط پکن از تهران با پرواز چاینا ایرویز.بلیط پکن از تهران با پرواز تای ایرویز.بلیط پکن از تهران باپرواز ایرآستانا.بلیط پکن از تهران با پرواز ایران ایر.بلیط پکن از تهران با پرواز الاتحاد.بلیط پکن از تهران با پرواز تای ایرویز .بلیط پکن از تهران باپرواز ایرآستانا.بلیط پکن از تهران با پرواز امارات.بلیط پکن از تهران باپرواز قطر ایرویز.بلیط پکن از تهران با پرواز ایران ایر.بلیط پکن از تهران با پرواز چایناایرویز.بلیط پکن از تهران با پرواز الاتحاد. بلیط پکن از تهران با پرواز قطر ایرویز.بلیط پکن از تهران با پرواز ماهان.بلیط پکن از تهران با پرواز امارات.بلیط پکن از تهران با پرواز ایران ایر.بلیط پکن از تهران باپرواز ایرآستانا.بلیط پکن از تهران باپرواز تای ایرویز.بلیط پکن از تهران باپرواز چایناایرویز.بلیط پکن از تهران با پرواز الاتحاد. بلیط پکن از تهران با پرواز چایناایرویز.بلیط پکن از تهران باپرواز ایر آستانا.بلیط پکن از تهران باپرواز تای ایرویز.بلیط پکن از تهران باپرواز قطرایرویز.بلیط پکن از تهران باپرواز ماهان.بلیط پکن از تهران باپرواز امارات.بلیط پکن از تهران باپرواز الاتحاد.بیلط پکن از تهران باپرواز ایران ایر.

 

 

 

 

 

 

تماس با ما

  •    میدان فاطمی-،نبش کوچه مصیری،ساختمان 28 پزشکان ، پلاک40 ،طبقه 3 ، واحد 10

  •     تلفن تماس: 88805466-021

  •     sarzaminkhatereha@yahoo.com

درباره سرزمین خاطره ها

شرکت خدمات مسافرتی سرزمین خاطره ها ایرانیان در سال 1394به ياري پروردگار متعال و تجربه مديران كارآمد با هدف ارائه خدمات گردشگري آغاز به كار نموده و در حال حاضر با داشتن پرسنل حرفه‌اي و با تجربه كاري آماده ارائه خدمات مطلوب به مسافرين محترم است.

تماس با ما

تمام حقوق این وب سایت متعلق به آژانس سرزمین خاطره ها می باشد.

طراحی توسط ایده نخست